9 pragaro ratai, skaistykla ir rojus (11-okams)

Tinkamiausias mokyklai, kurioje yra 3 aukštai ir (arba) 9 atskiros arba dalinai atskiros patalpos. Vienuoliktokai pasiima dvyliktokus ir vedžioja po tas 9 patalpas, kuriuose laukia po "velnią".

Tie "velniukai" turi užduočių: galvosūkių, kažkokių klausimų (vaikinams apie klasės merginas ir atvirkščiai, apie mokytojus ir t.t.), dvyliktokių gundymas ir pan. Užduočių formuluotės priklauso nuo išradingumo.

Paskutinę patalpą geriausia daryti prie aktų salės, užtamsinti langus, paimti skeletą iš biologijos klasės, pridegti žvakių, ta prasme padaryti jį patį baisiausią su sunkiausia, "baisiausia" užduotimi.

Po šio kambario dvyliktokai vedami į aktų salę, o prie įeinant į ją koridoriuje ar ant laiptų įrengiama "skaistykla". Joje stovi baltai apsirengę "angelai" ir su rykštelėm, išvarinėja "griekus".

O po skaistyklos dvyliktokai vedami į "rojų" aktų salę. Ją geriausia papuošti baltai, kad būtų kuo panašiau į rojų, priklausomai nuo fantazijos :)

Visas įdomumas vyksta prieš einant į salę, tad pačioje salėje, tėvams draugams dar būtų galima suvaidinti kokį nors trumpą vaidinimą, pašiepti kuo nors išsiskiriančius dvyliktokus ir panašiai.

Peržiūrėtas 525 k.

« Grįžti atgal