Iš meilės ir vilties,
Iš jausmo ir minties...
Po mėlynu dangum,
Gimei žmogum...
Tau šypsosi tėvai,
Bei išrinkti svečiai...
Ir krikštą dovanų,
Tau tiesia ant pečių.
1120
Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Vaikelis gležnutis, bet Dievo valia
Užaugs jis į vyrą ir bus atrama.
1120
Pats Dievas mum šiandien padėjo,
Savo rankomis laikėm Tave.
Prisidėjom prie progos didingos.
Ir krikštu apkabinom Tave.
1120
Nepamirštamas rytas Krikštynų,
Ir vitražų šventieji langai...
Apipylė Jus Viešpats aukštybių
Taurumu Dievo Dvasios šventos.
Jo šaltiniuos semiu gėrio versmę
Ir saulėtą palaimą nešu.
Rytmetinę bažnytinę giesmę
Dovanoju iš rankų Krikštu.
1120
Iš mažučio- į didutį.
Iš silpnučio – į galingą.
Iš gležnučio – į stipruolį.
Krikštinam tave, gražuoli.
1120
Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Te apglėbs tave angelo sparnas.
1120
Mylim Tave, Krikšto Dukra.
Linkim Tau tokios lemties,
Kurios siekiai neišblės.
Linkime, kad visados
Keliais eitum tik doros.
Tikimės, kad nuolatos,
Dievas kelią gerą klos.
1120
Šią ypatingai svarbią dieną,
Baltai, kaip angelas pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvų,
Tapti krikščioniu tikru.
Tegul vien meilė, gėris,
Tave lydės keliuos.
Krikšto žvakės liepsnelė,
Te švies, neužges niekados.

1120
Mažas vaikeli, miegoki ramiai.
Krikšto žvakutė jau šviečia gražiai.
Krikšto tėveliai apkloja meiliai
Ir angeliukai sapnuojas linksmai.
1120
Didžią dieną, rūbeliais baltais,
Esi pasirėdęs, lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Jų mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.
1120