Iš meilės ir vilties,
Iš jausmo ir minties...
Po mėlynu dangum,
Gimei žmogum...
Tau šypsosi tėvai,
Bei išrinkti svečiai...
Ir krikštą dovanų,
Tau tiesia ant pečių.
1342
Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,
Mažos rankelės, visas gležnutis,
Vaikelis gležnutis, bet Dievo valia
Užaugs jis į vyrą ir bus atrama.
1342
Pats Dievas mum šiandien padėjo,
Savo rankomis laikėm Tave.
Prisidėjom prie progos didingos.
Ir krikštu apkabinom Tave.
1342
Nepamirštamas rytas Krikštynų,
Ir vitražų šventieji langai...
Apipylė Jus Viešpats aukštybių
Taurumu Dievo Dvasios šventos.
Jo šaltiniuos semiu gėrio versmę
Ir saulėtą palaimą nešu.
Rytmetinę bažnytinę giesmę
Dovanoju iš rankų Krikštu.
1342
Iš mažučio- į didutį.
Iš silpnučio – į galingą.
Iš gležnučio – į stipruolį.
Krikštinam tave, gražuoli.
1342
Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Te apglėbs tave angelo sparnas.
1342
Mylim Tave, Krikšto Dukra.
Linkim Tau tokios lemties,
Kurios siekiai neišblės.
Linkime, kad visados
Keliais eitum tik doros.
Tikimės, kad nuolatos,
Dievas kelią gerą klos.
1342
Šią ypatingai svarbią dieną,
Baltai, kaip angelas pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvų,
Tapti krikščioniu tikru.
Tegul vien meilė, gėris,
Tave lydės keliuos.
Krikšto žvakės liepsnelė,
Te švies, neužges niekados.

1342
Mažas vaikeli, miegoki ramiai.
Krikšto žvakutė jau šviečia gražiai.
Krikšto tėveliai apkloja meiliai
Ir angeliukai sapnuojas linksmai.
1342
Didžią dieną, rūbeliais baltais,
Esi pasirėdęs, lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Jų mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.
1342