Už viską Tau dėkojam, Mama,
Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis.
Kai Tu drauge, mums visad gera,
Ir nebaisi jokia lemtis.
Prisimenam, kaip Tavo rankos švelnios
Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų,
Prisimenam, kaip šiltas Tavo delnas
Mums šluostė ašaras nuo užverktų akių.

1365
Mama, tu gera,
Mama, tu šauni
Mama, tu esi
Graži ir nuostabi!
1365
Mano pasauliui, tu nupiešei sparnus, mamyte,
O mintimis vis skatinai judėt į priekį.
Kai mane apkabini, lig šiol man būna gera
Tad linkiu ir tau daug laimės miela mama!
1365
Nuskyniau gležną žibutės žiedelį.
Mamyte, tau jis dovanų.
Lai šis žydrumas, kaip vaiko akelių
Alsuoja tau meile ir gerumu.
1365
Žibuoklėm, mama, žydi tavo akys,
O rankos – obelų žiedais.
Tava širdis, lyg jaunas paukštis…
Gražiausia ir geriausia,
Mama, mums esi.
1365
Mes linkim tau sveikatos,
Linkim laimės, džiaugsmo...
Didžiausią ačiū tariam
Už viską tau, mamyte!
Už pirmą mūsų žingsnį,
Už tavo švelnią ranką,
Už palaikymą ir meilę...
Dėkojam, Mama!
1365
Lai saulutės spindulių
Tau niekad nepristinga, Mama!
Lai žemėj nepritrūksta Tau gėlių.
Būk laiminga, mūsų miela Mama!
Ir džiugink šypsena vaikus.
1365
Atleisk, jei nepastebėjom
Rasos lašelio jums ant veido.
Jei pavargai, ne visada padėjom,
Paskendusią vis matėm darbuose...
Tegul nors šiandien, jūsų šventės rytą,
Diena gėlių žiedais pražys,
O mūsų žodžiai dar neišsakyti
Lai jūsų, mama, širdį šiluma užlies.
1365
Šviesi kaip saulė,
Protinga kaip knyga...
Štai tokia esi man
Mylima mama
1365
Papuošti sidabru smilkiniai,
Širdyje viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity praėjusių metų grožybė.
Būki laiminga ir gyvenk dar ilgai,
Tau visko kas geriausia linki tavo vaikai.
1365