Šampaniukas burbuliuoja,
Jau Naujieji atropoja.
Jei tik švęsi su saiku,
Tai beždžionė bus taiki.
Jei padauginsi, mielasis,
Pats beždžionėle patapsi.
Smagių Naujųjų, 2016 metų!
1148
Ir vėl degtinė kibirais,
Vėl veidas į salotas...
Skubu pasveikint su Naujais,
Kol neaptemo protas.
1148
Štai ant slenksčio jau Metai Naujieji.
Snaigės dūžta ir tirpsta delne.
Lai neša šie metai vien džiaugsmą,
Lai stebina nuolat Tave.
1148
Naujų metų proga, leisk Tau palinkėti:
Akyse - spindesio,
Lūpose – šypsenos,
Širdyje - meilės,
Gyvenime visko, ko trokšti.
1148
Beždžionės šoka sau ratu,
Visi joms neša dovanų.
Nes džiunglėse juk pravartu,
Įtikt gyvūnui metų šių.
Su 2016-aisias!
1148
Į Metus Naujuosius,
Lai šypseną, lai laimę pasiimsit.
O rūpesčius visus ir skausmą
Praėję lai nuneš.
1148
Nauji metai takučiu, bėga lekia, kaip gražu!
Neša vaikams dovanų, o mums džiugesį namų.
Būkime visi laimingi, taigi žiemą sninga!
1148
Kiek metų bėga ir vis jie kiti,
O kiek suskaičiuoti Tu jų gali?
Kad ir kiek jau metų dešimčių,
Stebuklais tikėti vis dar linkiu.
Su 2016 metais.
1148
Du tūkstančiai ir dar, šešiolika metų,
Tiek kartų nuo skaičiuojamų pradžių,
Sukos gamtos ratas kūliais, laukų.
Ateinančius metus linkiu, sutalpinti grožį kūlversčių naujų.
1148
Metai pragyventi, kaip viena diena.
Šauna fejerverkai, kaip kad ir tada.
Nors vaikai paaugę, žaidžia dar drauge.
Nors ir mes sušalom, gera būti čia.
Su Naujais Metais!
1148