Tarytum ąžuolas stiprus ir ištvermingas,
Tarytum medis žemėj šioj esi.
Mes linkim, Tėti, ąžuolų žalių tvirtybės,
Jaunatviškos minties, sveikatos ir jėgos.
Tegu gyvena tavyje dvasia jaunystės,
Kaip gyvena paukščiai ąžuoluos.

1472
Metų rūpesčius kantriai laikei,
Visus maloniai sutikdavai užėjus.
Atrasdavai ir gerą žodį, išmintingą patarimą.
Turtingi esame Tavo rūpesčiu ir meile,
Laimingi esam būdami su Tavimi.
Tegul dar žydi Tavo gyvenimas,
Lai sielvartas neskaudina širdies.
Linkim sveikam ir laimingam sulaukt
dar daug Tėvo dienų.
1472
Neslėpsiu, Tėti, kartais trūko tavo juoko...
Turbūt todėl, kad sunkų kryžių tau likimas skyrė nešt...
Myliu tave, kaip nemylėsiu nieko kito.
Tik tavo šiltas žvilgsnis, įkvėpia gėriu tikėt.
1472
Tėveli, tegul tava širdis ilgai liepsnoja,
Lai tvirtas žingsnis nesustoja,
Lai darbščios rankos gėrį sėja.
Gyvenimą tik įpusėjai !
Su Tėčio diena
1472
Pasaulis toks didelis, daug tiek kelių.
Juose pasiklysti man būtų baugu.
Tačiau su tavim aš keliaučiau visur.
Nes tu man geriausias - Tėveli tik Tu!
1472
Ačiū Tau, Tėveli, už jaunystę mūsų,
Už polėkį, laimingąsias dienas...
Ačiū už meilę, kurią gavome.
Už viską dėkojame Tau iš širdies!
1472
Tėtis toks brangus, bet kartais nuošaly vaikams dėkojant lieka...
Atrodo, kad pats, tėveli, tu suprast turi ką jaučiam.
Esi brangiausias žemėj. Atleisk, kad pasakyt tai kartais taip kuklu...
Mes mylime tave, Tėveli. Išlik toks visada žmogus.
1472
O, kad galėtumėm Tau dovanot sveikatos,
Kaip norėtumėm laimę Tau delnuos atnešt.
Tik Tu vienintelis, mylimas Tėveli,
Gyvenimo kelin mokėjai mus išvest.
Dėkingi esam Tau, Tėveli,
Ir mylime visi labai, kaip kad kadaise, kai buvom vaikai.
1472
Tėve, tegul Tavo gyvenimas būna ilgas ir giedras,
Tegul Tavo gerose akyse šviečia tik laimės žiburėliai.
Su Tėvo diena!
1472
Užtrauk, tėveli, linksmą dainą,
Tą, kur dainuodavai po darbo vakarais.
Atsimenu, sėdėdavau ant tavo kelių,
Ir gera būdavo tavam glėby.
1472