Nuoširdžiai sveikinu Jus, Vasario 16–os proga.
Tegul ši diena Jūsų širdyse skatina pagarbą ir meilę savo Tėvynei,
Tarpusavio supratimą ir tūkstantmečiais diegtą atgimimo dvasią.

1259
Sveikinu visus su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės diena. Linkiu, kad niekad neišblėstų pagarba ir meilė Tėvynei. Linkiu, kad visada, mūsų mažytė, bet didinga Lietuva primintų pasauliui, jog lietuvių tauta gyva, ir ne tik trokšta laisvės ir nepriklausomybės, bet ir yra pajėgi savo valstybę stiprinti ir auginti.
1259
Kovo 11-os dienos proga linkiu pakilios, šventinės nuotaikos. Linkiu susikaupimo bei giedrų minčių apie Tėvynę.
1259
Vasario 16–osios proga.
Valstybės atkūrimo šventės proga.
Susitelkime prasmingam, bei šventam tikslui – saugoti Lietuvos nepriklausomybę ir savarankiškumą. Tegul šios reikšmingos dienos dvasia persiduoda ir ateinančioms kartoms.

1259
Kovo 11-osios dienos proga linkiu, kad pavasarinės saulutės spinduliai sušildytų dar šalčio sukaustytą žemę, o meilė Lietuvai tegul šildis mūsų širdis.
1259
Gegužės pirma – tarptautinė darbo diena.
Dėl to aš švenčiu, Jums ačiū tariu.
1259
Už bendrą kavos puodelį per pietus,
Už minutėlę pokalbio vogčia,
Už kolegas ir už draugus,
Už tarptautinę darbo dieną.
1259
Štai mes – kolektyvas,
Grynuolis aukso gyvas!
Darbštuoliai ir protingi,
Dirba kas netingi :)
1259
Nuoširdžiai sveikiname visus artėjančios Valstybės dienos proga. Mylėkime, branginkime ir saugokime savo šalį. Juk mūsų svajonė – stipri, turtinga Lietuva. Savo darbais ir idėjomis padėkime Lietuvai.
1259
Štai liepos 6-ta.
Ir mums tai proga,
Nes Mindaugą mes karūnavom.
Todėl štai laisva, nuo darbo diena,
Valstybės diena kilmingoji.
1259