Pridažyki tu margučių,
Prisirinki dar žibučių...
Ir pirmyn pas savo fėją,
Nes Velykos jau artėja!
815
Linksmi
Su dideliais ar su mažais,
Su apvaliais ar pailgais,
Su margais ar ne margais...
Su kiaušiniais, po galais!
815
Linksmi
Striksi zuikis takučiu,
Kiaušinį ridena.
Matos, net krizės metu,
Neblogai gyvena.
815
Linksmi
Tavo žiniai, su kiaušiniais, mes atėjom tam,
Kad sudaužti, apmainyti, paridenti dar...
Pasibūti, pasidžiaugti…
Viskas bunda jau.
Su Velykom!
815
Linksmi
Kiaušinių daužymo diena,
Atgimsta viskas vien per ją.
Tik vyrai sėdi už stalų
Ir glaudžia kojas pamažu.
Nereikia jiems jokių bėdų,
Lai saugo sau kiaušinius du.
815
Linksmi
Saulės zuikučių, gražių margučių,
Pavasarinio vėjo, lietaus niekadėjo,
Ryto rasos, pavasarinės aušros,
Bundančios mūsų gamtos.
815
Linksmi
Saulė šviečia, gamta bunda,
Velykos kieman atidunda.
Lai jos neša laimės daug,
Tegul nepaklysta.
815
Linksmi
Vyras girtas parėjo,
Ant rankenos kiaušus padėjo.
Jo pati nematų, privėrė abu.
O ryte štai abu, džiaugiasi margu grožiu.
815
Linksmi
Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos,
Išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos.
815
Linksmi
Vyras tarp durų, kiaušinį prispaudė
Ir daugiau niekada, nebus džiugi jam diena...
Linkiu, kad tau niekados, nenutiktų štai tokios bėdos.
Su Velykom!
815
Linksmi