Voras tinklą nėrė nėrė
Tiek metelių tau privėlė.
Sveikinam tave nuo voro,
Su 16-tu, brangioji.
1258