Te niekas niekada nedrįsta
Įskaudinti širdies.
Tegul žiedai vaisius nokina
Tik didelius ir tik sveikus,
Tegul palaimina ir gina
Visus globojantis dangus.
Gimtadienis lai neša pilną
Kraitelę laimės ir darnos,
O širdį didelę ir kilnią
Tavasis angelas globos.
1259