Gimtadienis tau galvą glosto
Ir pakvies tuoj į namus
Krūvą nelauktų svečių.
Atsakyt jiems negražu
Ir visai nepravartu,
Nes atneš jie tau gėlių.
1270