31-na žvakutė
Dega dailiai prieš tave.
Lai nuo kiekvienos švieselės
Eina laimė pas tave

Lai šypsosis ir saulutė,
Vėjai tik kutens.
Lai tau seksis siekiai
Laimė lai gyvens
1311