Lai bus tau dienos - gražios pasakos...
Balti obels žiedai – svaja...
Speigų daina – skambiausias juokas...
Ir visa tai – vien Tavyje.
1272