Kai vaikas buvai
Tėvų neklausei.
Paaugęs šiek tiek
Į šokius ėjai.

Jau vyru tapai,
Vaikų pridarei.
Su žmona darniai
Namus pastatei.

Mes esam draugai
Ir linkim labai.
Gyvent taip gerai
Ir ilgai.
1271