Kad suprastum dangų
Reikia gulbe būti,
Kad suprastum jūrą
Būti žuvimi,
Kad suprastum žemę
Reikia grūdu būti,
Kad suprastum žmogų
Būti žmogumi.
Linkime mokėt išlikti
Tuo kuo visad ir buvai.
Būk žmogum teisingu
Mylinčiu, linksmu, sveiku.
1683