Į tavo gyvenimo taurę įkrito 37-tasis lašas.
Lai būna jis tyras ir skaidrus.
Teatneša jis tau daug laimės ir sveikatos,
Lai gyvenimą užpildo juoku ir džiaugsmu.
1620