Tebūna visko.
Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu tiktai garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gana.
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė, ir šviesi diena.
1620