Rodos vakar buvai labai jaunas,
Nesuspėjo praeiti diena.
Tegu metai skubėti jau liaunas,
Nebespėja jaunystė drauge.
1617