Neskubėk, neskubėki užaugti,
Taip trumpai būnam žemėj vaikais.
Šokinėk po balas, dūki, siauski...
Į vaikystę jau niekad negrįši,
Todėl bėki, statyki svajonių pilis,
O sutemus tu vis išklausyki,
Kogi nori tavoji širdis.
1251