Kažkas nusineša metus
Greitus, kaip vėjas ir svajingus, kaip jūra.
Kažkur nusineša metus
Žalius ir žydinčius, kaip vasara.
Linkiu, kad niekas nenusineštų Jūsų šypsenos.
Šypsenos, kuri tiek džiaugsmo mums teikia.
1208