Sveikinam ir mes tave,
Sukakties gražios proga.
Jau 15-suėjo
Ir esi visiem kaip fėja.
1444