Štai suėjo 8
Pats skaityti jau gali,
Į mokyklą nueini.
Ir kuprinę pats neši.
1444