Rieda saulė takučiu,
Su torčiuku ant pečių.
Neša tau jį dovanų,
Su gimtadieniu, penktu!
1444