Rytą saulė kai išaušta,
Nuo smagumo net parausta.
Jos žandai iš juoko plyšta
Ir raudonis trykšte trykšta.
Nori ji šiandieną tau
Nešti laimės kuo daugiau.
Nes metukų jau turi,
Keturis, ir tuo žavi.
1576