Kempiniukas plačiakelnis
Dovanoja jis tau kelnes.
Prašė tik manęs, padėti
Batukus šalia pridėti
1229