Kai buvai visai mažutė
Bėgai lietuje linksmutė.
Šiandien tau jau šešeri,
Vis linksmutė tu esi.
1183