Ant vaikystės sparnų,
Skrendi kur smagu.
Ten kur bus dovanų
Ir geriausių draugų.
Ten dainuos tau visi
Nes toks vienas esi.
1228