Tavo vaikiškas, mažas pasaulis,
Dar apgaubtas stebuklų skraiste.
Veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Lai tėvam visus lobius atstos.
1200