Mėgstam gamtą mes, žolę, laužą mėgstam...
Mėgstam trumpą naktį mes, mėgstam mes papartį...
Bet visų labiausiai mes, mėgstam savo Joną.
1227