Joninės atėjo ir Jonas pralinksmėjo.
Svečiai apgirtėjo, ir šventė prasidėjo!
Su Joninėmis!
1373