Kalėdų šurmuly sustokim,
Apsupkim artumu visus.
Lai prie dosnaus likimo kojų,
Žydės vėl meilė pas visus.
1335