Štai ir žvaigždėtoj padangėj aukštai,
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Tegirdi kiekvienas, kam nori širdis,
Kad užgimė meilė, prašvito naktis.
1407