Balta naktis, šventa naktis.
Stebuklas šiąnakt atsitiks.
Ant gruodo šalto ir dygaus
Malonė leidžiasi dangaus.
Ir angelai jau skrenda, į Betliejaus klonius,
Džiaugsmo giesmę neša dovanų
Ir šaukia žmones -
Pasidžiaukim! Kristaus gimimu!
1335