Gal po eglute ir netilpo kadilakas,
Užtat tilpo meilės raktas.
Su juo mano širdį atrakinai ir meile vaišinai.
Kalėdinis stebuklas įvyko, meilė namuos pasiliko.
Dėkingas tau dėl to esu, ir per šias Kalėdas aš švenčiu.
Tave švęst kartu kviečiu, kur meilė liesis virš kraštų.
625