Angelai ir fėjos, laumės ir Austėjos
Rimos, Aistės ir Agnutės…
Laukų visi nykštukai, Mariai, Ignai ir Sauliukai…
Susirinkę būreliu, laukia švenčių nuostabių.
Dairosi visi pro langą, gal jau rogės dangų dengia...
Šoka jie visi ratu, taip kartu džiugu!
Žaidžia, dūksta, linksminas drauge smagiai.
O pailsus nejuokais, ir Senelis tuoj ateis.
Jis atneš daug dovanų ir vėl dūks visi kartu.
Su Kalėdomis, vaikai!

625