Iš padangių mėlynų
Pučia sidabru,
Po eglutės spygliuku žaliu
Dovanų gausu.

Kalėdos atėjo,
Širdys suminkštėjo.
Pasidžiaukim, kaip maži,
Ir stebuklai bus tikri.

611