Kai girtas zuikelis ridena baranką,
Kai senis ateina su šnapso bačka,
Kai baltas arklys palei langą vaidenas...
Tai reiškia Kalėdos jau lanko tave!
Linksmų švenčių!
609