Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo vakar, kas išauš rytoj.
Tegu Kalėdų snaigės šoka savo šokį.
Lai teiks jos sielai atgaivos.
629