Iš meilės ir vilties,
Iš jausmo ir minties...
Po mėlynu dangum,
Gimei žmogum...
Tau šypsosi tėvai,
Bei išrinkti svečiai...
Ir krikštą dovanų,
Tau tiesia ant pečių.
1278