Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Te apglėbs tave angelo sparnas.
1278