Mylim Tave, Krikšto Dukra.
Linkim Tau tokios lemties,
Kurios siekiai neišblės.
Linkime, kad visados
Keliais eitum tik doros.
Tikimės, kad nuolatos,
Dievas kelią gerą klos.
1347