Šią ypatingai svarbią dieną,
Baltai, kaip angelas pasipuošęs,
Palydimas krikšto tėvų,
Tapti krikščioniu tikru.
Tegul vien meilė, gėris,
Tave lydės keliuos.
Krikšto žvakės liepsnelė,
Te švies, neužges niekados.

1278