Mažas vaikeli, miegoki ramiai.
Krikšto žvakutė jau šviečia gražiai.
Krikšto tėveliai apkloja meiliai
Ir angeliukai sapnuojas linksmai.
1278