Didžią dieną, rūbeliais baltais,
Esi pasirėdęs, lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Jų mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.
1290