Baltas angelo sparnas, švelnia plunksnele,
Tau veidelį paglostys šiandieną.
Ir sunkią minutę padės,
Ašarėlę nušluostys, net Dievas.

601