Tau šiandien gieda angelai,
Ir džiaugdamiesi laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai,
Ir saulė galvą lenkia.
Tau groja vėjas už langų
Ir debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų,
Tau Krikštas šiandieną, nuo Dievo.
578