Šiandien, Tavo vardas, bus pats gražiausias iš visų.
Na, o pradėtas Tavo kelias tevirs ilgu, plačiu keliu.
Tegul globos vaikystės guolį, mažieji Dievo angelai
Ir pasaką gražiausią, atneš šilti sapnai.
Tegul nepašykštės likimas gėrio, meilės ir sparnų
Kad kiltumei aukščiau už paukštį,
Kad būtumei žmogum geru.

601