Skamba bažnyčios varpeliai,
Laikas krikštyti vaikelį.
Visi angelėliai jau kviečia
Tapti krikščionišku piliečiu.
601