Tegul krikšto žvakelės liepsnelė
Niekad negęsta širdy.
Tegul neša tik viltį ir laimę
Ir neleidžia paklysti kely.
601