Apgaubk savo meile šilta
Ir pabūk nors šią naktį šalia.
Vėl mokyk švelnumo mane.
Aš, kaip žvaigždė vieniša.
Sugundyk savo balso gaida,
Švelniai pašnabždėk naktyje,
Jog dar myli mane.
481