Nusilenkti atėjome Jums, pedagogai,
Padėkoti nuoširdžiai už mokslo žinias.
Kiekvienas mūs žiedas jums padėką neša
Ačiū tariam visi, už tai, kad esat.
1082